Bronz-kór

HU | EN

Bronz-kór Settlement researches from the Bronze Age in the Carpatian Basin | blog site of Klára Pusztainé dr Fischl

Tiszabábolna-Fehérló-tanya

2015 február 19-én rendezte meg a miskolci Herman Ottó Múzeum a IV. Északkelet-magyarországi Regionális Régészeti Konferenciát. A BORBAS Projekt a Tiszabábolnai Fehérló-tanya lelőhelyen végzett roncsolásmentes kutatásait mutatta be egy poszteren. A poszterekből iskolákban és múzeumokban vándorkiállítás nyílik. A poszterszöveg az alábbiakban olvasható:

posterA Csincse-patak egykori éles kanyarulatát egy mesterséges árokkal átvágva szigetet alakított ki a bronzkorban a Tiszabábolna–Fehérló-tanyai régészeti lelőhely első lakóközössége. A sziget lakói Kr. e. 2300 és 1500 között a hatvani és a füzesabonyi régészeti kultúrába sorolhatók. A sziget hasznos területe 0,5 hektár, így feltételezzük, hogy a folyóágak által közrezárt külső részt is használták a bronzkorban. A két terület geofizikai kutatása nem hozott régészetileg értékelhető eredményt. A szisztematikus felszíni leletgyűjtés, illetve a fémkeresős kutatások eredményei azonban bizonyították a sziget területén két gócpontban házak maradványait. A leletanyag mennyiségének eloszlási képe mellett a paticsfoltok, a háztartásokban használt hordozható tűzhelyek és a nagy mennyiségű örlőkő koncentrációja rajzolta ki a házak/házcsoportok helyét.

A lelőhely különleges leletei között egy trianguláris tőr mellett egy faragott csont tárgy darabja is előkerült, mely lószerszám töredéke is lehet.

Az állatcsontanyag elemzése a szarvasmarha dominanciája mellett juh/kecske és sertés tartását igazolta.

BORBAS Projekt

(Borsod Region Bronze Age Settlement)

Miskolc Egyetem, Herman Ottó Múzeum, Universität zu Köln