Bronz-kór

HU | EN

Bronz-kór Settlement researches from the Bronze Age in the Carpatian Basin | blog site of Klára Pusztainé dr Fischl

Miskolc vezér német szemmel

A heidelbergi Internationale Gesamtschule 10. osztályos hallgatói szakmai tanulmányúton vettek részt Miskolcon 2013 szeptember 15 és 20 között. Az utazás célja Magyarország és Miskolc megismerésén kívül közelebb kerülni a régészet tudományához és gyakorlatban is kipróbálni azt. A téma központi magját a 2012-2013 folyamán feltárt miskolctapolcai bencés apátság és templomának kutatása alkotta. A tanulmányi kirándulás szakmai vezetői magyar részről Pusztai Tamás és Pusztainé Fischl Klára voltak.

A diákok már Heidelbergben megismerkedtek az apátság és a feltárások történetével. Itteni feladatuk többrétű volt. A feltárt épületegyüttes rotundáját tették láthatóvá az érdeklődők számára különböző színű geotextiliás fedéssel. A 11. században a területen álló első templom alapjai a többszöri építkezések miatt csak szakember számára voltak felismerhetőek, ezért az eredeti felszín visszatakarása utáni bemutatás az épület tömbjét világosan láttatja a nézővel. A rotunda a 12. században a Miskolc nemzetség egyik jelentős tagjának – feltehetően magának Miskolcnak – a temetkezési kápolnájává alakult.

A 12. századi egyhajós templom szentélyétől keletre a diákok önállóan feltárták egy kislány kőkeretezésű sírját. A meglehetősen hideg időben, nedves talajviszonyok között, kemény munkának bizonyult életük első csontvázának kibontása. A munkálatokat Pusztai Tamás vezetésével önállóan dokumentálták: fényképezték, naplózták és rajzolták.

A tapolcai apátság megismert történetét és személyes élményeiket a Miskolc nemzetségről képregény formájában örökítették meg:

1, A tapolcai hegy alatt eredő hideg és meleg vizű források egy kis szigetet zártak közre.

Tapolca_2013_01

2, Erre a szigetre épült a 11. század végén – 12. század elején a terület első temploma, melyet körformája miatt rotundának nevezünk.

Tapolca_2013_02

3, Feltehetően a Miskolc nemzetség rendelte meg a nagyobb méretű egyhajós templom építését a korabeli építőmestertől, aki a már álló rotundát belekomponálta az új templom testébe.

Tapolca_2013_03

4, Így jött létre a 12. században az a templomegyüttes, melyhez bencés kolostor is épült.

Tapolca_2013_04

5, A 14. századi éghajlatváltozások következtében, a környező források vízhozama megnőtt és magasabb lett a talajvíz, amit feltehetően a templom belsejében is érezni lehetett. Ezért a templombelsőbe 1 méter vastagságban sárga agyagos feltöltést hordtak és ezen alakították ki a templom új padlózatát.

Tapolca_2013_05

6, Az épületegyüttes 1532-ben a magyar belviszályok során egy támadás következtében tűzvész áldozata lett.

Tapolca_2013_06

7, Így a régészek, már csak alapjait találták meg.

Tapolca_2013_07

8, Ez a story pedig sokkal érdekesebb, ha lerajzolják, mintha előadást kell róla hallgatni.

Tapolca_2013_08

A gyakorlati régészeti munka megismerése mellett elméleti régészeti és módszertani fejtágításon is részt vettek a gimnazisták. A Herman Ottó Múzeum Régészeti Gyűjteményének karakterisztikus darabjain keresztül képet kaptak a hagyományos tipológiai alapú datálásból kerámia és fémtárgyak segítségével, majd saját maguk is tipológiai sorokat állítottak fel középkori kerámiák segítségével.

IMG_6233 IMG_6237

A datálási kérdések rövid ismertetése mellett tervben volt egy dendrokronológiai kísérlet is melyet sajnos a rossz idő meghiúsított.

Meglátogatták a Herman Ottó Múzeum épülő természettudományi kiállítását és megismerkedtek Herman Ottó életével a lillafüredi Herman emlékházban. A Herman Ottó által kezdeményezett bükki barlangkutatás legismertebb barlangjának a Szeleta barlangnak a meglátogatása is a program része volt, az esős idő miatt azonban csak az Anna mésztufa barlangig jutott a csapat.

Miskolc története és a Herman Ottó múzeum kiállításainak talán néhány miskolci gimnazistát is megszégyenítő megismerése mellett a diákok előadásokkal készültek Magyarország történetéről, nyelvünk különlegességeiről és a régészet területeiről és megismerkedtek a magyar gasztronómiával és vendéglátással.

A német középiskolákban a tanterv kötelező része hasonló, aktív tanulmányi kirándulások szervezése. A német diákok olyan élményekkel térhettek haza otthonukba, hogy valószínűleg szívesen visszajönnek újra Magyarországra.