Bronz-kór

HU | EN

Bronz-kór Settlement researches from the Bronze Age in the Carpatian Basin | blog site of Klára Pusztainé dr Fischl

Archeometria konferencia a Miskolci Egyetemen

IMG_6276A Miskolci Egyetem több kara más társszervezetekkel együtt idén 5. alkalommal rendezett archeometriai konferenciát Archeometria, kognitív- és szociálarcheológia címmel 2014. április 3-4-én. A kétnapos rendezvényen 6 szekcióban hallhattunk előadásokat régészek és más természettudományi és műszaki tudományok képviselőitől. Az elhangzott 28 előadás és a köztük levő beszélgetések, szakmai konzultációk jó alkalmat teremtenek az eltérő módszertannal és gondolkodásmóddal, kérdésfeltevéssel rendelkező kutatók közös munkájánák koordinálásához.

 

IMG_6209A konferencia évek óta lehetőséget ad az egyetem diákjainak is kutatásaik bemutatásához, illetve kiegészíti az archeometriai képzést kiemelten fontosnak tartó régészet szak alaptananyagát. A konferencia szervezésében és lebonyolításában is aktív szerepet vállalt a tudományos diákkör.

 

 

 

A konferencia programja:

Archeometria, kognitív- és szociálarcheológia

konferencia

Miskolc, 2014. április 3-4.

2014. április 3. (csütörtök) ME XXXIV. előadó

10:00 – 10:30: Regisztráció

10:30 – 10:40: Megnyitó

10:40 – 10:50: A vendégeket köszönti Dr. Ringer Árpád, az Őstörténeti és Régészeti Tanszék vezetője.

10:50-11:00: A Gesta új számának bemutatása

11:00 – 11:55: 1. szekció: Kognitív- és szociálarcheológia (Szekcióelnök: P. Fischl Klára)

11:00 – 11:20 Ringer Á.: Adalékok ős- és újkőkori Vénusz szobrok és idolok összehasonlító vizsgálatához.

11:20 – 11:40: Hajdú Zs.: Meddig tart egy emlékezet? (Gondolatok egy összetett funkciójú középső neolit gödör kapcsán)

11:40 – 11:55 Vita

11:55 – 13:00 Ebéd

 

13:00 – 16:40 2. szekció: Kövek archeometriája (Szekcióelnök: Ringer Árpád)

13:00- 13:20: Kristály F.: Röntgendiffrakciós vizsgálatok porszemtől a kőbaltáig: kihívások, lehetőségek és határok gyakorlati példákon

13:20- 13:40: Kürthy D. – Szakmány Gy. – Józsa S. – Szabó G.: A pannonok kőbe vésett határa. Esettanulmány a regölyi kora vaskori sírhalom kőzeteinek mikroszkópos és műszeres vizsgálati eredményeiről

13:40- 14:00: Szakmány Gy. – Bendő Zs.: „Zöldpala” nyersanyagú csiszolt kőeszközök nyersanyagának azonosítási lehetőségei, korlátai magyarországi leletanyagokban

14:00- 14:20: Péterdi B.: Magyarországi őskori leletanyagokban előforduló nefrit kőeszközök lehetséges nyersanyagforrásai, azonosítási módszerek és ezek korlátai.

14:20- 14:35 Vita

14:35 – 14:55 Szünet

14.55- 15:05: Tóth Z. H. – Kristály F. – Ringer Á.: Összehasonlító laboratóriumi hőkezelő kísérletek „avasi kován”

15:05- 15: 25: Czifra Sz. – Oláh I.: Előzetes eredmények szkíta kori őrlőkövek régészeti és petrográfiai vizsgálatáról

15:25- 15:45: Kristály F. – Tóth K. – Király Á.: Változatos, nagy mennyiségű, vegyes kőzetanyag meghatározása egy Sajószentpéter határában feltárt Germán településről

14:45- 16:00: Vita

16:00-16:10 Szünet

16:10- 1:55: 3. szekció: Kerámiák archeometriája (Szekcióelnök: Lengyel György)

16:10-16:30: Kristály F. – Kovács P.: Kerámiaégetési kísérletek eredményének összehasonlítása helyben feltárt kerámiákkal (Kelta-temető, Hejőpapi, Borsod-Abaúj-Zemplén)

16:30-16:50: Véninger P.: Hogyan égethettek a középkorban edényeket fehér színűre?

16:50- 17:10 Obbágy G. – Józsa S. – Szakmány Gy. – Bezeczky T.: Isztriai amphorák nyersanyagainak nehézásvány-vizsgálati eredményei.

17:10- 17:30 Kovács I. – Szabó G.: Szülejmán szultán szigetvári türbéje körül talált izniki kerámiatöredékek PIXE vizsgálata

17:30-17:45 Vita

17:55 Pannon Tenger Múzeum megtekintése Pusztai Tamás vezetésével.

Igény szerint közös vacsora és beszélgetés

 

2014. április 4. (péntek) ME XXXIV. előadó

10:00 – 11:25 4. szekció: Bioarcheológia – Geoarcheológia (Szekcióelnök: Ringer Árpád)

10:00-10:20: Dr. Kordos L.: Negyedidőszaki styepp folyosók.

10:20- 10:40: Bradák, B. – Kiss, K. – Barta, G. – Szeberényi, J. – Varga, Gy. – Markó, A. – Novothny, Á. – Józsa, S. – Kovács, J.: Komplex késő pleisztocén őskörnyezeti kép a verőcei epigravetti lelőhely környezetében

10:40- 11:00: Kulcsár G. – Sümegi P. – Kiss V. – Serlegi G. – Szeverényi V. – Timothy E.: Bronzkori tájhasználat a Benta völgyében

11:00- 11.20: Hajdú M. – Pósa P. – Emődi A. – Schellenberger J. – Mravcsik Z. – Gyulai F.: Előzetes jelentés Miskolc-Hejő melletti szkíta kori kút növényi maradványainak feldolgozásáról

11:20-11:35 Vita

11:35-11:45 Szünet

5. szekció: Régészeti adatbázisok, feldolgozási módszerek (Szekcióelnök: P. Fichl Klára)

11:45-12: 05: Balogh A.: Robotrepülős légirégészeti kutatások és teljes körű adatfeldolgozásuk

12:05- 12:25: Vágvölgyi B.: Térinformatikai fejlesztések a Dobó István Vármúzeumban

12:25-12:45 Vita

12:45-13:40 Ebédszünet

6. szekció: Fémek archeometriája (Szekcióelnök: Barkóczy Péter)

13:40 – 14:00: Barkóczy P. – P. Fischl K. – Kasztovszky Zs. – Káli Gy. – Kis Z. – Kiss V. – Maróti B. – Szabó G.: Bronzok, kincsek, sírok – kora és középső bronzkori fémtárgyak vizsgálatának tanulságai

14:00-14:10 Vita

14:10 – 14:30: Gherdán K.: Kártevőmentesítés lehetséges hatása múzeumi fémtárgyakra

14:30 – 14:50: Dani J. – Csedreki L.: Dunán innen, Hencidán túl…

14:50 – 15:10: Barkóczy P. – Kovács Á. – P. Fischl K. – Molnár Z.: A bronzöntés bizonyítékai a BORBAS projekt által vizsgált lelőhelyeken

15:10 –15.30: Török Béla – Kovács Árpád – Barkóczy Péter – Gallina Zsolt: Homokmégy-Székes 10-11. századi temetőjéből származó fémleletek komplex archeometriai vizsgálata.

15:30-15:45 Vita

15:45- 16:05: Ringer I.: “A lángkemencék szerkezete, működése és a bronzolvasztás technológiája a kora újkorban”

16:05-16:25 Thiele Á. – Kercsmár Zs.: A belső-somogyi gyepvasérc telepek archeometallurgiai jelentősége és genetikája

16:25- 16:45: Thiele Á. – Jiří H., Paweł K. – Haramza M.: Középkori damaszkolt kardok mechanikai tulajdonságai

16:45-17:05: Barkóczy P. – Kovács Á. – Szabó Géza: A szigetvári török kori öntött acélágyú archaeometallurgiai vizsgálata

17:05-17.25 Vita

17:25: Konferencia zárszó