Bronz-kór

HU | EN

Bronz-kór Középső bronzkori településkutatások Dél-Borsodban | Pusztainé dr Fischl Klára blogja | Archeometria Bt.

Kassai medence lelőhelyei 1: Valaliky-Vsechsvätych/Kassamindszent és minden amit ki lehet deríteni róla

 

Ha valamit össze lehet keverni akkor az a Kassától DK-re levő Valaliky/Kassamindszent településen és tőle délre levő, de ma már egybeépült Geča/Hernádgecse és Čaňa/Hernádcsány településeken előkerült bronzkori lelőhelyek sora. (Először mindig a mai hovatartozás szerinti szlovák név olvasható, utána / jellel a magyar név). A magyar szakirodalomban füzesabonyi kultúrának nevezett anyagi műveltséget (klasszikus értelemben vett régészeti kultúrát) a szlovák irodalom otomani kultúrnak nevezi. A bejegyzésben kettős nevezéktant használok.

A keveredésnek több oka is van:

– A magyar Kassamindszent 1961-ig szlovákul Všechsvätych volt. 1961-ben azonban egyesítettek korábbi négy települést: Bernatovce/Bernátfalva; Buzice/Búzafalva, Všechsvätých/Kassamindszent és Košťany/Csontosfalva, melyek ez után már a Valaliky/Kassamindszent nevet viselték.

– Ezzel az összetett településsel egybeépült mára a tőle délre fekvő Geča/Hernádgecse és a még attól is délre fekvő Čaňa/Hernádcsány. Településtáblák jelzik ugyan a különbséget, de az egész terület egybefüggő lakott övezet.

– Jan Pástor a lelőhelyek kutatója egy-egy lelőhelyet több helyen is publikált, néha több lelőhelyet egyazon dolgozatban, ami megbonyolítja az ügyet, de azért kibogozható.

– Pástor a buzicei (búzafalvi, ma Valaliky/Kassamindszent északi része) és a Valaliky-Geča/Kassamindszent-Hernádgecse határán fekvő lelőhelyeket jelöli ugyan térképein, de azokat csak 1986-ban Darius Gašaj publikálta, így a térképmellékletes dolgozatokban hiába keressük az összes adatot.

– Az alábbi táblázatban 4. pont alatt tárgyalt nagyobb temető – ami Valaliky/Kassamindszent és Geča/Hernádgecse határán fekszik – 5 eltérő említés alatt található meg az irodalomban és csak a szlovák szövegek összevetésével derül ki, hogy azonos lelőhelyről van szó.

 

 
  település dűlőnév/pontos hely temető/telep irodalom topi szám periódus
1, Valaliky-Buzice Záhrada J. Sviatku, dom. c. 13 5 sír Gašaj 1986 79/9 Otomani/

Füzesabony

2, Valaliky-Vsechsvätych, Farské zeme 54 sír Pástor 1962b, Pástor 1978 79/14 Košťany

 

3, Valaliky-Kostany „u Krizá” 18 sír Pástor 1962a; 1962b 79/10 Košťany
4a, a, Valaliky-Košťany

 

1957

 

2 sír

 

Gašaj 1986

 

  Otomani/

Füzesabony

4b Valaliky-Vsechsvätych Zahrada S. Drotára, dom c. III/102 — 1963-68 4 sír publikálatlan

Gašaj utal rá 1986, 192

 

79/15  
4c Valaliky-Košťany  —1979 1 sír Gašaj 1986   Otomani/

Füzesabony

4d Valaliky-Geča dom čislo 1 –1977 1 sír – 1 korsó V. Vargától Budinský-Krička 1978 28/1 Otomani/

Füzesabony

4e Valaliky-Košťany? – Geča IV-74, J. Sajka házánál   Gašaj utal rá 1986, 192

 

   
5, Valaliky-Vsechsvätych na dvore miestnej školy/ az iskola udvarán település Béreš-Lamiová-Schmiedlová-Olexa 1995, 34   Otomani/

Füzesabony

6, Čana Hegyecske 162 sír Pástor 1976,

Pástor 1978

22/2 Košťany

 

1, J. Sviatka 13. számú házának építésekor 5 sír került elő, melyeket J. Pástor 1957-ben leletmentett:

2, 1961-62-ben J. Pástor 54 sírt tárt fel

3, J. Pástor ásatása 1960-ban.

4, Gašaj 1986 leírása alapján két családi ház telkén találhatók azok a sírok a Kassa-Hernádcsány út mellett Valaliky/Kassamindszent és Geča/Hernádgecse közigazgatási határán, melyeket a dolgozatban publikált (4a és 4c). Az itt feltárt sírok egy nagyobb temető részét képezik. Az első sírokat J. Pástor leletmentette 1957-ben (4a). 1963 és 1968 között szintén J. Pástor S. Drotára telkén újabb sírokat tárt fel (4b), ezekről azonban továbbit nem tudunk. Az 1979-es sír (4c) egy ház kertjében került elő, ennek leletanyagát 1981-ben adta át B. Kudrnáčová a keletszlovákiai múzeumnak. 1977-ben Budinský-Krička Geča/Hernádgecse területén újabb sírból származó bögrét adatolt (4d). További területként említi Gašaj J. Sajka, IV-74 számú házát (4e) ahol építkezéskor kerültek elő leletek. A kassai topográfiakötet csak a Budinský-Krička féle lelőhelyet említi, noha 5 évvel a Gašaj publikáció után került kiadásra. Az adatok összevetése alapján így a 4d és 4e területről nem eldönthető, hogy azonosak-e vagy valójában két különböző telekről van szó. Abból a szempontból talán nem is lényeges, hogy úgy tűnik itt valójában egy nagyobb temető sírjait bolygatják meg folyamatosan az építkezésekkel. A telkek azonosítása a temető nagyságának megbecsülése miatt lehet fontos. Erre Gašaj is utal, amikor azt írja, hogy az adatok alapján a temető egészen Geča/Hernádgecse közepéig terjedhet.

A két Gašaj által közölt sír anyaga:

 

A Budinský-Krička féle bögre:

5, A helyi iskola udvarán otomani/füzesabonyi kultúra településére utaló kerámia került elő. A rövid beszámoló alapján a lelőhely egy „dűlőben” van az egyik Valaliky/Kassamindszenti temetővel (felteheteően a 2-essel), de korszakban jóval fiatalabb annál.

6, J. Pástor 1974-es ásatása.

Vagyis J. Pástor a bronzkor eleji temetkezéseket publikálta, az otomani sírokat pedig D. Dašaj foglalta össze. A két otomani/füzesbonyi temetkezési hely között nagyjából félúton van a települési gödörként publikált iskolaudvar.

A következő lépés a helyszíni azonosítás, és remélhetőleg a településről pontosabb információ gyűjtése.

Érthető volt? Ja, mindez térképen!

 

 

Irodalom:

Béreš/Lamiová-Schmiedlová/Olexa 1995 – J. Béreš / M. Lamiová-Schmiedlová / L. Olexa: Prieskumy v okresoch Košice-mesto a Košice-vidiek. AVANS v roku 1993, 1995, 33-35.

Budinský-Krička 1978 – V. Budinský-Krička: Archeologické prieskumy na východnom Slovensku. AVANS v roku 1977, 1978, 39-56.

Gašaj 1986 – D. Gašaj: Hrobové nálezy otomanskej kultúry vo Valalikoch. Historica Carpatica 17, 1986, 191-202

Pástor 1962a – J. Pástor: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Košťanoch. Študijné zvesti AÚ SAV 9, 1962, 63-80.

Pástor 1962a -J. Pástor: Pohrebiská u počiatkov doby bronzovej na východnom Slovensku. Nové Obzory 4, 1962b, 37–51.

Pástor 1976 – J. Pástor: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Čani. Historica Carpatica 7, 1976, 225-266.

Pástor 1978 – J. Pástor: Čaňa a Valaliky – pohrebiská zo staršej doby bronzovej. Košice 1978.