Bronz-kór

HU | EN

Bronz-kór Középső bronzkori településkutatások Dél-Borsodban | Pusztainé dr Fischl Klára blogja | Archeometria Bt.

A kassai medence lelőhelyi 4: ami eddig kimaradt

Pár lelőhelyről nem esett szó még a Kassai medencében, ezeket szeretném most röviden összefoglalni. Nem fogom tárgyalni Nižná Myšľa/Alsómislye, Várhegy, Konopiska, Alamenev és Pod zdanskym brehom lelőhelyeket, mert itt tavasszal több vizsgálatot is tervezünk folytatni és majd akkor írok ezekről.

Délről északra haladva az első lelőhely Seňa/Abaújszina-Vyšný Ián. A Hernád jobb parti mellékfolyója a Sokoliansky potok teraszának szélén gázvezeték ásása közben egy többkorszakos lelőhelyen került sor leletmentésre. Neolit, kora és középső bronzkori leletek és a római kor emlékei kerültek elő. A hat későfüzesabonyi sír közül néhány pilinyi gödrökkel szuperpozícióban került elő (Horváthová 2011, e leletekből válogattunk a kiemelt képhez). A temetkezésekhez tartozó település helye nem ismert egyelőre.

Veľká Ida/Nagyida területéről két adatunk is van. A Primkynec határrészben a falutól északra 1951-ben terepbejárás során otomani, vaskori és középkori leletanyagot gyűjtöttek egy kavicsbányában (Hajek 1953, 321). 1977-ben a lelőhely teljes megsemmisüléséről ad hírt az irodalom (Lamiová-Schmiedlová-Miroššayová 1991, 174). Gašaj-Olexa 1992, Karte 1 és ez alapján Jaeger-Olexa 2014, 163 nyílt településként jelöli a lelőhelyet. Šteiner a Bárcától 6 km fekvő lelőhelyet, Bárca egyik szatelittelepülésének tartja. Az innen előkerült leletanyagot Šteiner a posztklasszikus fázisba sorolja, de nem zárja ki, hogy a bárcai 2-es réteggel azonos időben is létezhetett a település.

Dominika Oravkinova hívta fel a figyelmemet arra a publikálatlan adatra, mely szerint a falutól északra a vár és az Ida patak között szintén otomani leletek kerültek elő. Hogy ennek a területnek lehet-e köze a Primkynechez, az kérdéses.

Érdekes adat, hogy Veľká Ida/Nagyida- Zámocké tably  dűlőben hatvani, pilinyi és római település került elő. Az 1-es gödörből származó állatcsontanyag értékelése során Z. Miklíková egy 1750 BC C14 adatra hivatkozik. Ez a C14 adat, az adott területen inkább az otomani időszaknak felel meg, hiszen a RA2 időszaknak felel meg. Ismerünk RA2 korú hatvani lelőhelyet, de azokról területekről ahol az OFK-tól Ny-ra a hatvani kultúra továbbél egészen a halomsíros időszakig.

Tehát az irodalmi adatok alapján egyelőre csak a teljesen elpusztult Primkynec lelőhelyet sorolhatjuk minden bizonyossággal az OFK időszakba. Viszont ha 6 km-re van Bárcától akkor nem szatelittelepülés, hanem önálló település a Dél-Borsodi síkságon megfigyeltek alapján.

További két lelőhely ismert Sebastovce/Zsebes település határából. Sebastovce közigazgatásilag Kassához tartozik, így ezeket a lelőhelyeket tulajdonképpen már a kassaiakkal együtt kellett volna bemutatni. Szóval a Lapise dűlőben egy avar-szláv  temető feltárása során 2 OFK településobjektumot tártak fel (Budinský-Krička 1976, 68–69; Lamiová-Schmiedlová-Miroššayová 1991, 53 további irodalommal).

A Kenderkert területén pedig további OFK településobjektumok kerültek elő (Lamiová-Schmiedlová-Miroššayová 1991, 52-53 további irodalommal).

Irodalom:

Budinský-Krička 1976 – V. Budinský-Krička: Výskum slovansko-avarského pohrebiska a sídliska z mladšej doby bronzovej v Šebastovciach. AVANS v roku 1975, 1976, 67-69.

Gašaj/Olexa 1992 – D. Gašaj / L. Olexa: Nižná Myšľa – ein bronzezeitliches Hanselszentrum in der Ostslowakei. Wuppertal 1992.

Hájek 1953 – L. Hájek: Vzácny nález z doby bronzové v Barci u Košic. Archeologické Rozhledy 5, 1953, 319-322.

Horváthová 2011 – E. Horváthová: Pohrebisko otomanskej kultúry v Seni. Študijné zvesti AÚ SAV 49, 2011, 115-141.

Hreha/Olexa 2009 – R. Hreha/L. Olexa: Sídlisko z doby bronzovej a doby rímskej vo Veľkej Ide. AVANS 2007, 2009, 80, 81.

Jaeger/Olexa 2014  – M. Jaeger/ L. Olexa: The metallurgists from Nižná Myšľa (okr. Košice-okolie/SK) A contribution to the discussion on the metallurgy in defensive settlements of the Otomani -Füzesabony culture. Archäologisches Korrespondenzblatt 44, 2014, 163–176

Lamiová-Schmiedlová/Mirrošayová 1991 – M. Lamiová-Schmiedlová / E. Mirrošayová: Archeologická topografia – Košice. Košice 1991.

Miklíkova 2011 – Z. Miklíková: Zvyšky zvierat z doby bronzovej a rímskej zo sídliska vo Veľkej Ide. AVANS 2008/2011, 186-189.

Šteiner 2009 – P. Šteiner: Keramický inventár otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu vo svetle nálezov z Barce I. Nitra 2009.